SQL Server analüüs

Toon välja mõned punktid mida serveri analüüsi juures vaatlen

Serveri arhitektuur ja disain

Milleks SQL serverit on vaja? Milline versioon ja millist ressurssi (mälu, cpu, ketas) selle jaoks vaja. Füüsiline või virtuaalne. Kas mõistlik on lokaalne või pilve lahendus.

SQL serveri install

Kuidas installeerida. Millised teenused installida, kuidas paigutada failid jne.

SQL serveri konfigureerimine

Millised on tegevused mida peab tegema peale SQL-serveri installeerimist. Millised vaikeparameetrid peab muutma ja millised haldustööd serveris häälestada.

SQL serveri  andmebaasi struktuuri ja päringute optimeerimine

See on kõige suurem optimeerimise koht, kuna andmed, andmemahud ja päringud on pidavas muutumises.