DBA 10-e ├╝lesannet

2021-11-29

Toon allpool välja tegevused mida iga DBA peab oma hallatavate serverite juures tegema:

1. Inventuur

Mis serveriga tegu, palju baase, milleks ja kes baase kasutab jne.

2. Varundus ehk backup

Baasi taaste on nn viimane kaitse, kui midagi on valesti läinud. Kui see ei toimi, siis on väga halvasti.

3. Baasi korrasoleku kontroll

Baasi riknemist juhtub viimasel ajal üsna harva. Aga kui see juhtub, siis oluline on sellele võimalikult ruttu jälile jõuda.

4.  Serveri paikamine (patching)

5. Turvalisus

Kui on toimiv varundus, ja on kindel, et baas on terve ja server on paigatud, siis turvalisus on järgmine oluline suur teema. Kuidas serverile ligi pääsetakse, kust pääsetakse ja kes pääseb? Mida auditeerida jne. Rutiinne aga väga oluline, et tagada et andmed baasist minema ei jaluta.

6. Maintenance / Haldus

Perioodilised hooldustööd, et server toimiks optimaalselt

7. Monitooring

8. Perfomance tuning

Kui jõudlusega esineb probleeme, siis üks võimalus on lisada rauda, aga parem (keerukam) on leida üles põhjus!

9. Tuleviku plaan

tegevused millele peab mõtlema nt 3 või 5 aasta perspektiivis?

10. DOKUMENTATSIOON!