Query store aktiviseerimine

2019-12-16

Query Store on tore asi. Samas kui migreerid/kopeerid mitusada baasi korrga live/prod keskkonast test keskkonda, siis võib tekkida olukord, kus kõikides baasides võiks see olla keelatud või siis vastupidi lubatud. Otsisin head skripti selle jaoks ja leidisn sellised 2 käsurida

Keelan Query store

EXECUTE master.sys.sp_MSforeachdb N'IF (N''?'' NOT IN (N''tempdb'', N''master'', N''model'', N''msdb''))  ALTER DATABASE [?] SET QUERY_STORE = OFF;';

Luban Query Store

EXECUTE master.sys.sp_MSforeachdb N'IF (N''?'' NOT IN (N''tempdb'', N''master'', N''model'', N''msdb''))   ALTER DATABASE [?] SET QUERY_STORE = ON;';